Noodlijn

Wespen

Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar, een exotische wespensoort, heeft zich inmiddels verspreid van Frankrijk tot aan België, Nederland en andere Europese landen.

Deze wesp valt op door zijn volledig zwarte borststuk, met knalgele poten en gele banden op het achterlijf. Werksters van de Aziatische hoornaar zijn iets kleiner dan die van de Europese hoornaar, met een grootte van ongeveer 1,7-2,4 cm.

Meer informatie over de

Aziatische hoornaar

Levenswijze

Net als andere sociale wespen begint de Aziatische hoornaar in het voorjaar met het vormen van een nest, geleid door de overwinterde koningin. Zodra het nest te groot wordt, verhuizen ze naar een betere locatie, vaak hoog in boomtoppen. Deze nesten, met een diameter tot wel 80 cm, bevatten soms wel duizend hoornaars.

In het nest worden de larven gevoed met eiwitrijk voedsel, afkomstig van andere insecten die door de werksters worden gevangen. Volwassen hoornaars voeden zich voornamelijk met nectar. In september worden mannetjes geboren, gevolgd door jonge koninginnen een maand later. Deze koninginnen paren, waarna ze een plek zoeken om te overwinteren, terwijl de rest van het nest in de herfst sterft.

Overlast

De Aziatische hoornaar jaagt voornamelijk op honingbijen, waarvan tot wel 65% van hun dieet in stedelijke gebieden kan bestaan. Ze kunnen bijenkasten binnendringen en volledig leegroven. Hoewel hun steek niet gevaarlijker is dan die van de Europese hoornaar, kunnen steken pijnlijker zijn vanwege de langere angel en de potentieel grotere hoeveelheid gif. In geval van een allergische reactie kan een Epipen nodig zijn.

Bestrijding

De Aziatische hoornaar staat op de Europese Unielijst van exoten. Dit houdt in dat de provincies verplicht zijn om de wesp te bestrijden wanneer deze wordt aangetroffen. Tevens is het verboden de soort in het wild los te laten. Wij raden streng af om zelf nesten te behandelen of te verwijderen wegens de risico’s op meerdere steken.

Alvorens een bestrijding dient te worden vastgesteld of het inderdaad de Aziatische hoornaar betreft (determinatie). De (Europese) hoornaar is namelijk een belangrijke rover in de natuur en hoeft niet bestreden te worden.

Waarschuwing

Op de website van de NVWA vindt u een handleiding wat u moet doen bij het zien van een Aziatische hoornaar: www.nvwa.nl/onderwerpen/aziatische-hoornaar

Het is van belang dat u altijd een foto van het insect en/of het nest maakt!

Meer informatie over

andere wespensoorten

Wespen

Limonadewespen

In Nederland komt een aantal verschillende soorten sociaal levende wespen voor, de zogenaamde limonadewespen. Dit zijn o.a. de Gewone wesp en de Duitse wesp.

Wespen

Franse veldwesp

De laatste jaren blijkt het aantal Franse veldwespen in ons land toe te nemen. Kennelijk profiteert deze warmteminnende soort van de stijgende temperaturen.

Wespen

Europese hoornaar

De Europese hoornaar is een veelvoorkomende wespensoort in Nederland, met een grootte van ongeveer 30 mm. Ze hebben een opvallende kleurencombinatie van geel, zwart en bruinrood.